Islam-online.jouwweb.nl
Home » Ramadan

Ramadan

“0 gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven zoals het degenen die voor u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.”            (Koran 2:183)


Ramadan is de negende maand van de islamitische maandkalender. Tijdens de gezegende maand Ramadan, zijn alle moslims over de hele wereld verplicht zich te onthouden van eten, drinken en andere fysieke behoeften tijdens de uren met daglicht. Wat een tijd is om de ziel te zuiveren, te heroriënteren aandacht op Allah swt en de praktijk zelfopoffering, Ramadan is veel meer dan alleen niet eten en drinken. Tevens is Ramadan de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Qor'aan aan profeet Mohammed (vzmh) plaats vonden.

Moslims worden opgeroepen om deze maand te gebruiken om hun leven te evalueren in het licht van de Islamitische Begeleiding. We zijn om vrede te sluiten met degenen die ons onrecht, de banden met familie en vrienden te versterken, doen weg met slechte gewoonten - in wezen om schoon te maken ons leven, onze gedachten en onze gevoelens. Het Arabische woord voor "vasten" ( Sawm) betekent letterlijk "zich te onthouden" - en het betekent niet alleen onthouden van voedsel en drank, maar van slechte daden, gedachten en woorden.

Tijdens de Ramadan, moet elk deel van het lichaam aan banden worden gelegd. De tong moet worden teruggebracht van achterklap en roddel. De ogen moeten weerhouden zich uit te kijken naar illegale dingen. De hand moet niet aanraken of iets nemen dat niet behoort tot hem. De oren moeten zich onthouden van het luisteren of obscene van woorden. De voeten moeten zich onthouden van het gaan naar zondige plaatsen. In een derglijke manier, elke deel van het lichaam merkt het snel op. Daarom, het vasten is niet alleen fysiek, maar is veeleer de totale inzet van het lichaam van de persoon en ziel aan de geest van het vasten. Ramadan is een tijd om zelfbeheersing in praktijk te brengen; een tijd om te reinigen van het lichaam en de ziel van onzuiverheden en re-focus jezelf op de verering van Allah swt.

Ramandan is ook één van de zuilen van de islam. Naast de Ramadan is er ook de getuigenis (sjahadah); het gebed (salat); de bedevaart (Hajj) en de armenbelasting (Zakat)

We wensen alle moslims een eervolle en gezonde vasten maand Ramadan. Moge Allah swt ons allen behoeden van al het slecht. Gedenk Allah swt in deze belangrijke maand en leest de quran. Kan je niet lezen beluister de quran zo vaak je kan.


Team Islam-Online